Velykinė paroda 2016-03-25
Parašyta medinis 25.03.2016 09:10:40

Su Atgimimo Švente,
Atsinaujinkime, kad šviesiomis mintimis
Pradėtumėme naują gamtos ciklą.
Gražių, prasmingų, viltingų mokslo metų .

Mokyt. Vidas Vrubliauskas

Išplėstos naujienos

Velykų simbolika ir reikšmė
Dauguma kasmet švenčiame Velykas, o ar žinome, kokia šios šventės reikšmė? Velykos – kilnojama šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Ji turi gilias tradicijas. Vieni kalbininkai mano, kad Velykų pavadinimas kilęs iš žodžio „vėlės“, mat mūsų protėviai šiuo metu aplankydavo artimųjų kapus, nunešdavo jiems kiaušinių. Tikėta, kad mirusiųjų vėlės išlenda kartu su atgimstančia gamta, bet paskui pasitraukia po pirmojo Perkūno. Velykos mūsų protėvių buvo švenčiama kaip gamtos atbudimo šventė. Kiti kildina šventės pavadinimą iš baltarusių kalbos būdvardžio velikij „didžiulis, didysis“.