Kūrybinių darbų paroda "Lirtuvos rašytojai medžio raižinyje" 2015-02-18
Parašyta medinis 21.02.2015 15:16:52

Per pirmą pusmetį technologijų pamokose 2 kl. gimnazistai darė medžio raižinius. Kviečiame pasižiūrėti šiuos kūrybinius darbus parodoje "Lietuvos rašytojai medžio raižinyje"

Medžio raižinių technika labai savita: ant popieriaus nupieštas piešinys yra perkeliamas ant išdžiovintos medžio lentos - labiausiai tam tinka liepa. Piešinys išraižomas kaltais, ant jo užtepama dažų, o po to, braukiant per medį šaukštais, jis atspaudžiamas ant popieriaus. Tokiu būdu raižinius galima tiražuoti, iš jų gaunant daug ir įvairių atspaudų.
Išplėstos naujienos