Suvenirinių knygellių paroda. 2014-10-05
Parašyta medinis 06.10.2014 09:12:07

Suvenyrinių knygelių paroda, skirta K. Donelaičiui. Kūrybinius darbus per technologijų pamokas atliko 1 klasės gimnazistai.

Išplėstos naujienos

Knygelės pagamintos iš 4 mm. faneros. Knygelės viršeliui panaudota liepos mediena, išdrožinėta geometriniu ornamentu.